Styrelsen

Styrelsen 2019

- Ordförande: Mikael Aronsson

- Kassör: Mattias Engström

- Sekreterare: Lasse Larsson